Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ସୂଚନା ଅଧିକାର

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ବ୍ୟାନର

ସୂଚନା ଅଧିକାର

Sr. No. Title Details/Download
1 ମାନୁଆଲ୍ -୧ ସଂଗଠନର ବିଶେଷତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | Download(17.86 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧ ସଂଗଠନର ବିଶେଷତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ |
2 ମାନୁଆଲ୍-୨ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | Download(300.48 KB)ମାନୁଆଲ୍-୨ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ |
3 ମାନୁଆଲ୍ -୩ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା | Download(19.46 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୩ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା |
4 ମାନୁଆଲ୍ -୭ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯାହା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସଂପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ | Download(18.97 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୭ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯାହା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସଂପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ |
5 ମାନୁଆଲ୍ -୪ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସେଟ୍ | Download(91.91 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୪ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସେଟ୍ |
6 ମାନୁଆଲ୍ -୫ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ | Download(19.46 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୫ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ |
7 ମାନୁଆଲ୍ -୧୭ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଯେପରି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ | Download(657.29 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧୭ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଯେପରି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ |
8 ମାନୁଆଲ୍ -୮ ବୋର୍ଡ, ପରିଷଦ, କମିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଗଠିତ | Download(8.85 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୮ ବୋର୍ଡ, ପରିଷଦ, କମିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଗଠିତ |
9 ମାନୁଆଲ୍ -୯ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ | Download(397.31 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୯ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ |
10 ମାନୁଆଲ୍ -୧୦ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ | Download(266.92 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧୦ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ |
11 ମାନୁଆଲ୍ -୧୧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ | Download(33.25 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧୧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ |
12 ମାନୁଆଲ୍ -୧୬ ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତା | Download(357.72 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧୬ ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତା |
13 ମାନୁଆଲ୍ -୧୮ ଏସ ଓ ଏମଇ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ | Download(452.85 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧୮ ଏସ ଓ ଏମଇ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ |
14 ମାନୁଆଲ୍ -୧ ସଂଗଠନର ବିଶେଷତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | Download(94.9 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧ ସଂଗଠନର ବିଶେଷତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ |
15 ମାନୁଆଲ୍-୨ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | Download(17.71 KB)ମାନୁଆଲ୍-୨ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ |
16 ମାନୁଆଲ୍ -୩ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ମାନୁଆଲ ଏବଂ ରେକର୍ଡ | Download(9.9 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୩ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ମାନୁଆଲ ଏବଂ ରେକର୍ଡ |
17 ମାନୁଆଲ୍ -୪ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସେଟ୍ | Download(9.09 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୪ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସେଟ୍ |
18 ମାନୁଆଲ୍ -୧୧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ | Download(8.29 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୧୧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ |
19 ମାନୁଆଲ୍ -୫ ମାନୁଆଲ୍ -୩ ପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ | Download(13.11 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୫ ମାନୁଆଲ୍ -୩ ପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ |
20 ମାନୁଆଲ୍ -୬ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ବର୍ଗର ଏକ ବିବୃତ୍ତି | Download(45.28 KB)ମାନୁଆଲ୍ -୬ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ବର୍ଗର ଏକ ବିବୃତ୍ତି |