Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ବ୍ୟାନର

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା

Sr. No. Title Details/Download
1 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫର୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା | Download(15.01 KB)ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫର୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା |
2 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୈହିକ ଦଣ୍ଡର ନିଷେଧ | Download(366.44 KB)ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୈହିକ ଦଣ୍ଡର ନିଷେଧ |
3 ଆରସିଏଫସିଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(535.35 KB)ଆରସିଏଫସିଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
4 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | Download(515.79 KB)ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
5 ଆଡମିଶନ ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | Download(16.76 KB)ଆଡମିଶନ ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ |
6 ୦୫-୧୨-୦୯ ରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମିଟିଙ୍ଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା | Download(20.39 KB)୦୫-୧୨-୦୯ ରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମିଟିଙ୍ଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା |
7 ସାକ୍ଷର ଭାରତ Download(500.02 KB)ସାକ୍ଷର ଭାରତ
8 ପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା - ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ / ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ | Download(29.15 KB)ପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା - ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ / ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ |
9 ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ | Download(11.72 KB)ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ |
10 ୨୦୧୦-୨୦୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ / ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ / ଶିକ୍ଷା ସାହାୟାକଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ | Download(541.73 KB)୨୦୧୦-୨୦୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ / ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ / ଶିକ୍ଷା ସାହାୟାକଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ |
11 ବେସରକାରୀ ସହାୟକ / ଅଣ-ସହାୟକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା | Download(16.07 KB)ବେସରକାରୀ ସହାୟକ / ଅଣ-ସହାୟକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା |
12 ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା / ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ / ସିନିୟର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ) ପାଇଁ ଯୋଜନା Download(32.93 KB)ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା / ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ / ସିନିୟର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ) ପାଇଁ ଯୋଜନା
13 ପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା - ରାଜ୍ୟ / ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରକାଶନ | Download(614.8 KB)ପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା - ରାଜ୍ୟ / ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରକାଶନ |
14 ମାଡ୍ରାସରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା | Download(41.49 KB)ମାଡ୍ରାସରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା |
15 ଦି ଗେଜେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ | Download(122.37 KB)ଦି ଗେଜେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ |
16 ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ Download(168.03 KB)ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
17 ଏନସିଟିଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୧, ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୦ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା | Download(2.13 MB)ଏନସିଟିଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୧, ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୦ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା |
18 ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ ଗଠନ Download(219.05 KB)ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ ଗଠନ
19 ଯୋଜନା ଗୁଡିକର ଦିଶାନିର୍ଦେଶ ଆରଏମଏସଏ Download(286.7 KB)ଯୋଜନା ଗୁଡିକର ଦିଶାନିର୍ଦେଶ ଆରଏମଏସଏ
20 ମାଡ୍ରାସକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା | Download(93.35 KB)ମାଡ୍ରାସକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା |