Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ବ୍ୟାନର

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା

Sr. No. Title Details/Download
1 ଏସଏସଏସ ୨୦୦୭ ର ସଂଶୋଧନ ସଂକଳ୍ପ | Download(37.92 KB)ଏସଏସଏସ ୨୦୦୭ ର ସଂଶୋଧନ ସଂକଳ୍ପ |
2 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ୨୦୦୯, ଫାଇନାଲ Download(12.47 KB)ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ୨୦୦୯, ଫାଇନାଲ
3 ଏସଏସ ରିଭାଇଜଡ୍ ର ଖାଲି ପଦର ଡିଏଲୱାଇଜ ବ୍ରେକଅପ୍ | Download(22.42 KB)ଏସଏସ ରିଭାଇଜଡ୍ ର ଖାଲି ପଦର ଡିଏଲୱାଇଜ ବ୍ରେକଅପ୍ |
4 କଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ Download(204.87 KB)କଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ
5 ଏସଏସ ର ବିଘଟନ Download(175.09 KB)ଏସଏସ ର ବିଘଟନ
6 ଏସଏସଏସ ୨୦୦୯ ର ସଂଶୋଧନ ସଂକଳ୍ପ ସଂଶୋଧିତ | Download(43.25 KB)ଏସଏସଏସ ୨୦୦୯ ର ସଂଶୋଧନ ସଂକଳ୍ପ ସଂଶୋଧିତ |
7 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି | Download(12.66 KB)ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି |
8 ଏସଏସ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ | Download(286.57 KB)ଏସଏସ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ |
9 ଶିକ୍ଷା ସାହାୟାକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(35.24 KB)ଶିକ୍ଷା ସାହାୟାକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
10 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ରଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(2.15 MB)ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ରଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
11 ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଯୋଜନା | Download(9.39 MB)ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଯୋଜନା |
12 ଚୁକ୍ତିନାମା ଶିକ୍ଷକ ଏଚଏସ ତା-୨୧-୦୫-୦୫ | Download(45.61 KB)ଚୁକ୍ତିନାମା ଶିକ୍ଷକ ଏଚଏସ ତା-୨୧-୦୫-୦୫ |
13 ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା | Download(46.6 KB)ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା |
14 ଶିକ୍ଷା ସାହାୟାକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | Download(39.34 KB)ଶିକ୍ଷା ସାହାୟାକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
15 ଏସଏସ ର ସଂଶୋଧିତ ବେତନର ସଂକଳ୍ପ | Download(13.49 KB)ଏସଏସ ର ସଂଶୋଧିତ ବେତନର ସଂକଳ୍ପ |
16 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଜୁନିଅର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି | Download(9.41 KB)ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଜୁନିଅର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି |
17 ଏସଏସଏସ ୨୦୦୬ ଫାଇନାଲ୍ ର ସଂଶୋଧିତ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | Download(41.25 KB)ଏସଏସଏସ ୨୦୦୬ ଫାଇନାଲ୍ ର ସଂଶୋଧିତ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ |
18 ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଡ଼ିକଟେସନ୍ | Download(78.47 KB)ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଡ଼ିକଟେସନ୍ |
19 ୨୦୧୦-୨୦୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ / ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ / ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ | Download(541.73 KB)୨୦୧୦-୨୦୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ / ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ / ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ |
20 ଚୁକ୍ତିନାମା ଶିକ୍ଷକ ଏଚଏସ ତା-୪-୧୧-୦୩ | Download(32.23 KB)ଚୁକ୍ତିନାମା ଶିକ୍ଷକ ଏଚଏସ ତା-୪-୧୧-୦୩ |