Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ବ୍ୟାନର

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାନୁୟାରୀ ୧୯୯୩ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି।