Skip to main content

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ପରିପତ୍ର ଗୁଡିକ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ବ୍ୟାନର

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ପରିପତ୍ର ଗୁଡିକ

Sr. No. Subject Date Details/Download
1 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ IX ଏବଂ XI ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା | 01/02/2021 Download(43.68 KB)ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ IX ଏବଂ XI ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା |
2 ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 19/01/2021 Download(1021.91 KB)ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
3 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଦୂରତା ମୋଡରେ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ | 10/12/2020 Download(48.42 KB)ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଦୂରତା ମୋଡରେ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ |
4 ୦୨.୦୩.୨୦୨୦ ତାରିଖ ନୋଟିସ୍ ନଂ ୪୯୭୫ | 02/03/2020 Download(173.5 KB)୦୨.୦୩.୨୦୨୦ ତାରିଖ ନୋଟିସ୍ ନଂ ୪୯୭୫ |
5 ୦୪.୦୨.୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଓଇଏସ (ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଖା) (ବର୍ଗ ଏ) (ଏସଟି) ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାଡରର ଫାଇନାଲ୍ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ | 26/02/2020 Download(70.88 KB)୦୪.୦୨.୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଓଇଏସ (ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଖା) (ବର୍ଗ ଏ) (ଏସଟି) ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାଡରର ଫାଇନାଲ୍ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକାର ପ୍ରକାଶନ |
6 କୋରିଗେଣ୍ଡମ୍ -୨୪୯୮, ତାରିଖ ୦୩.୦୨.୨୦୨୦ | 03/02/2020 Download(21.41 KB)କୋରିଗେଣ୍ଡମ୍ -୨୪୯୮, ତାରିଖ ୦୩.୦୨.୨୦୨୦ |
7 ଆରସିଏଫସିଇ, ଆକ୍ଟ ୨୦୦୯ ର ଧାରା -୨୯ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏନସିପିସିଆର ର ସୁପାରିଶ | 03/02/2020 Download(27.97 KB)ଆରସିଏଫସିଇ, ଆକ୍ଟ ୨୦୦୯ ର ଧାରା -୨୯ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏନସିପିସିଆର ର ସୁପାରିଶ |
8 ଆରସିଏଫସିଇ, ଆକ୍ଟ ୨୦୦୯ ର ଧାରା -୨୯ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏନସିପିସିଆର ର ସୁପାରିଶ | 03/02/2020 Download(27.97 KB)ଆରସିଏଫସିଇ, ଆକ୍ଟ ୨୦୦୯ ର ଧାରା -୨୯ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏନସିପିସିଆର ର ସୁପାରିଶ |
9 ଓଇଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି | 03/02/2020 Download(103.12 KB)ଓଇଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି |
10 ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାୟଗୁରୁଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି | 28/01/2020 Download(42.63 KB)ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାୟଗୁରୁଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି |
11 ଡିଇଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 28/01/2020 Download(36.76 KB)ଡିଇଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
12 ୧୬.୦୧.୨୦୨୦ ତାରିଖର କରିଗେଣ୍ଡମ୍ -୧୨୭୭ | 16/01/2020 Download(62.91 KB)୧୬.୦୧.୨୦୨୦ ତାରିଖର କରିଗେଣ୍ଡମ୍ -୧୨୭୭ |
13 ଓଇଏସ ପଦୋନ୍ନତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 14/01/2020 Download(135.6 KB)ଓଇଏସ ପଦୋନ୍ନତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
14 ସିଏଚଏସଇ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 13/12/2019 Download(58.19 KB)ସିଏଚଏସଇ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
15 ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ ଓ ଏମଇ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଡିଇଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଇଏସ-I (ଏସବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକା | 27/08/2019 Download(203.65 KB)୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ ଓ ଏମଇ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଡିଇଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଇଏସ-I (ଏସବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକା |
16 ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ ଓ ଏମଇ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ଓଇଏସ-I (ଏସବି)ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକା | 26/08/2019 Download(128.82 KB)୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ ଓ ଏମଇ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ଓଇଏସ-I (ଏସବି)ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକା |
17 ବିଇଓ କୁ ଏବିଇଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 21/08/2019 Download(104.76 KB)ବିଇଓ କୁ ଏବିଇଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
18 ଓଇଏସ (ଏସବି) କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବରିଷ୍ଠ ଏସଇଏସ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 17/08/2019 Download(403.37 KB)ଓଇଏସ (ଏସବି) କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବରିଷ୍ଠ ଏସଇଏସ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
19 ଡ଼ିଆଇଇଟି ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଟିଇ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 14/08/2019 Download(78.6 KB)ଡ଼ିଆଇଇଟି ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଟିଇ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
20 ଏସଏମସି ଏବଂ ପିଟିଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 08/08/2019 Download(84.5 KB)ଏସଏମସି ଏବଂ ପିଟିଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |