Skip to main content

ୱେବ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ବ୍ୟାନର

ୱେବ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ

Who's Who
କ୍ର.ନଂ. ନାମ ପଦବୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଇ- ମେଲ ଦୂରଭାଷ/ପି.ବି.ଏକ୍ସ./ଫ୍ୟାକ୍ସ
1 ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଭା ପ୍ର ସେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ୨୫୩୬୬୩୧ secysme@gmail.com
2 ଶ୍ରୀ ରସିଦ ଖାନ, ଆଇଏଏସ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ
3 ଶ୍ରୀ ରେମିଶ କେର୍କେଟା, ଓଏଏସ୍ (ଏସ୍ ଏ ଜି) ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ
4 ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ଆର ଆଇୟର, ଓଏଏସ୍ (ଏସ୍ ଏ ଜି) ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ
5 ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ, ଓଏଏସ୍ (ଏସ୍) ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ
6 ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଏଏସ୍ (ଏସ୍) ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ
7 ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଏସଏସ(ଏସଏଜି) ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ
8 ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର କର, ଓଏଏସ (ଏସଏଜି) ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ୯୪୩୭୨୦୪୦୮୦
9 ଶ୍ରୀ ରତୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଓଏଫଏସ(ଏସବି) ବିତ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ୯୪୩୭୩୩୧୮୭୭
10 ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ମିଶ୍ର, ଓଏଏସ (ଏସ) ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ 8280329176
11 ଶ୍ରୀମତୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଣ୍ଡା, ଓଏଫ୍ ଏସ୍ ଏଏଫଏ-କମ-ଉପ ଶାସନ ସଚିବ
12 ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତୀଭା ଡୋରା, ଓଏଏସ୍ (ଏସ୍ ବି) ଉପ ଶାସନ ସଚିବ
13 ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଉପ ଶାସନ ସଚିବ
14 ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଉତ, ଓଏଏସ ଉପ ଶାସନ ସଚିବ 9861331942
15 ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ, ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ
16 ଶ୍ରୀ ମଦନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ
17 ଶ୍ରୀ ଭାଗିରଥି ପୃଷ୍ଟି , ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ
18 ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ
19 ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ସିଂ, ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ
20 ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ , ଓଏସ୍ ଏସ୍ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ